Kleme


Prikazano 81 do 96 od 149 (10 Pages )
KVIAC 11050YG ŽUTO ZELENA 1P 2.5-50mm2

KVIAC 11050YG ŽUTO ZELENA 1P 2.5-50mm2

FTG KVIAC 11050YG 2.5-50mm..

TROPOLNA REDNA STEZALJKA
SKARA KLEMA 1.5-6 MM RNSS

SKARA KLEMA 1.5-6 MM RNSS

Redna stezaljka RNSS 1,5 – 6 mm2 500 V, 110 °C   Radne strujne stezaljke za teške režime rada.   1. Povišena temperatura radnog ambijenta 2.Konstantna maksimalna temperat..

SKARA KLEMA 4-16 MM RNSS

SKARA KLEMA 4-16 MM RNSS

Redna stezaljka RNSS 4-16 za otežane uslove rada   Namena:   1. Za razvodne ormane visoke stambene izgradnje kao redna stezaljka u delu ormana  na izlazu posle broji..

SKARA KLEMA 4-16/4

SKARA KLEMA 4-16/4

Namena 1. Za razvodne ormane visoke stambene izgradnje kao redna stezaljka u delu ormana na izlazu posle brojila. 2. Kao stezaljka pri šemiranju velikih razvodnih ormana za industrijska postro..

RS 4-16/3X16

RS 4-16/3X16

Tehničke karakteristike – Materijali ugrađeni u ovu stezaljku ne razlikuju se od osnovnog tipa stezaljke RS(B) 4-16/4. – Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje klasičnim mostovima čim..

AL-AL 6-50mm STEZALJKA FEMAN

AL-AL 6-50mm STEZALJKA FEMAN

Služi za spajanje odcepnih i priključnih Al-provodnika na Al-neizolovani vazdušni vod, prema JUS N.F4.106.  Pored dobrih mehaničkih ima i izuzetno dobre električne karakteristike.  I..

AL-CU 16-70 MM DUPLA

AL-CU 16-70 MM DUPLA

Služi za spajanje aluminijumskih i bakarnih vodova i prelaza Al voda na Cu vod, spojprema SRPS N.F4.106.   Presek: Al: 2×10-16 mm² ; Cu: 70 mm²   Dimenzije:  A=50 mm..

KLEMA AL 50-70 ZAVRSNA

KLEMA AL 50-70 ZAVRSNA

Upotrebljavaju se kao nastavne i završne na svim spojnim mestima gde je potrebna izuzetno velika mehanička čvrstoća spoja prema SRPS N.F4.106.  Izrađuju se u tri veličine za užad preseka: 25-..

WAGO KONEKTOR 224-112 ZA 2 PROVODNIKA 1-2,5mm2/0,5...

WAGO KONEKTOR 224-112 ZA 2 PROVODNIKA 1-2,5mm2/0,5...

Nominalni napon: 400 VNominalna struja: 24 AZa provodnike:  0.5 … 2.5 mm²Konstantna radna temperatura: max. 105 °CDimenzije: 9.5 x 15.5 x 20.5 mm..

WAGO KONEKTOR 2273-202 ZA 2 PUNA PROVODNIKA 0,5-2,...

WAGO KONEKTOR 2273-202 ZA 2 PUNA PROVODNIKA 0,5-2,...

Nominalni napon: 450 VNominalna struja: 24 AZa provodnike: 0.5 … 2.5 mm²Konstantna radna temperatura: max. 105 °CDimenzije: 10 x 5.8 x 16.7 mm..

WAGO KONEKTOR 2273-203 ZA 3 PUNA PROVODNIKA 0,5-2,...

WAGO KONEKTOR 2273-203 ZA 3 PUNA PROVODNIKA 0,5-2,...

Nominalni napon: 450 VNominalna struja: 24 AZa provodnike: 0.5 … 2.5 mm²Konstantna radna temperatura: max. 105 °CDimenzije: 14 x 5.8 x 16.7 mm..

WAGO KONEKTOR 2273-204 ZA 4 PUNA PROVODNIKA 0,5-2,...

WAGO KONEKTOR 2273-204 ZA 4 PUNA PROVODNIKA 0,5-2,...

Nominalni napon: 450 VNominalna struja: 24 AZa provodnike: 0.5 … 2.5 mm²Konstantna radna temperatura: max. 105 °CDimenzije: 18 x 5.8 x 16.7 mm..

WAGO KONEKTOR 2273-205 ZA 5 PUNA PROVODNIKA 0,5-2,...

WAGO KONEKTOR 2273-205 ZA 5 PUNA PROVODNIKA 0,5-2,...

Nominalni napon: 450 VNominalna struja: 24 AZa provodnike: 0.5 … 2.5 mm²Konstantna radna temperatura: max. 105 °CDimenzije: 22 x 5.8 x 16.7 mm..

WAGO KONEKTOR 2273-208 ZA 8 PUNA PROVODNIKA 0,5-2,...

WAGO KONEKTOR 2273-208 ZA 8 PUNA PROVODNIKA 0,5-2,...

Nominalni napon: 450 VNominalna struja: 24 AZa provodnike: 0.5 … 2.5 mm²Konstantna radna temperatura: max. 105 °CDimenzije: 18 x 10.4 x 16.7 mm..

WAGO KONEKTOR 0773-0173 ZA 3 PUNA PROVODNIKA 2,5-6...

WAGO KONEKTOR 0773-0173 ZA 3 PUNA PROVODNIKA 2,5-6...

Nominalni napon: 450 VNominalna struja: 41 AZa provodnike: 2.5 … 6 mm²Konstantna radna temperatura: max. 105 °CDimenzije: 25.6 x 14.2 x 20.1 mm..

Prikazano 81 do 96 od 149 (10 Pages )