Kablovski pribor i opremaPrikazano 65 do 80 od 722 (46 Pages )
RS 0,8-4/1 mm ZELENA(ŽUTA)

RS 0,8-4/1 mm ZELENA(ŽUTA)

Redna stezaljka RS 0,8-4/1 500V, 110°C   Namena:   Namena je praktično bez ograničenja odnosno na svim mestima gde se vrši šemiranje provodnicima od 0,8-4 mm2.   ..

RS  4-16/1 mm SIVA

RS 4-16/1 mm SIVA

Redna stezaljka RS 4-16/1 mm2 500 V, 110 °C   Namena: Posebno za ugradnju na mernim mestima -ormanima nisko i visokogradnje. Za ugradnju na mestima sa težim uslovima rada, povećan..

RS  4-16/1 mm PLAVA

RS 4-16/1 mm PLAVA

Redna stezaljka RS 4-16/1 mm2 500 V, 110 °C   Namena: Posebno za ugradnju na mernim mestima -ormanima nisko i visokogradnje. Za ugradnju na mestima sa težim uslovima rada, povećan..

RS  4-16/1 mm ZELENA(ŽUTA)

RS 4-16/1 mm ZELENA(ŽUTA)

Redna stezaljka RS 4-16/1 mm2 500 V, 110 °C   Namena: Posebno za ugradnju na mernim mestima -ormanima nisko i visokogradnje. Za ugradnju na mestima sa težim uslovima rada, povećan..

RS  6-10/1 mm SIVA

RS 6-10/1 mm SIVA

Redna stezaljka RS 6-10/1 500V, 110°C   Namena:   Posebno je pogodna za primenu u težim uslovima rada,  kao što su povećane temperature okoline i konstantna maksimal..

RS  6-10/1 mm PLAVA

RS 6-10/1 mm PLAVA

Redna stezaljka RS 6-10/1 500V, 110°C   Namena:   Posebno je pogodna za primenu u težim uslovima rada,  kao što su povećane temperature okoline i konstantna maksimal..

RS  6-10/1 mm ZELENA(ŽUTA)

RS 6-10/1 mm ZELENA(ŽUTA)

Redna stezaljka RS 6-10/1 500V, 110°C   Namena:   Posebno je pogodna za primenu u težim uslovima rada,  kao što su povećane temperature okoline i konstantna maksimal..

RS 25-35/1 mm PLAVA

RS 25-35/1 mm PLAVA

Redna stezaljka RS 25-35/1 500V, 110°C   Namena:   Posebno za ugradnju na mernim mestima -ormanima niskogradnje sa velikim opterećenjima. -Za ugradnju na mestima sa težim..

RS 25-35/1 mm ZELENA(ŽUTA)

RS 25-35/1 mm ZELENA(ŽUTA)

Redna stezaljka RS 25-35/1 500V, 110°C   Namena:   Posebno za ugradnju na mernim mestima -ormanima niskogradnje sa velikim opterećenjima. -Za ugradnju na mestima sa težim..

RS 25-35/1 mm SIVA

RS 25-35/1 mm SIVA

Redna stezaljka RS 25-35/1 500V, 110°C   Namena:   Posebno za ugradnju na mernim mestima -ormanima niskogradnje sa velikim opterećenjima. -Za ugradnju na mestima sa težim..

RS 25-35/3-5 MM SINSKI RAZVOD

RS 25-35/3-5 MM SINSKI RAZVOD

Redna stezaljka RS 35/3-4;RS 35/3-5 i RS 35/1-5 mm2 500 V, 110 °C za otežane uslove rada   Radi se u dve osnovne verzije: - Kao prolazna stezaljka sa ulazom 35 mm2 i izlazom 35 mm2. ..

RS 25-35/3-4 MM SINSKI RAZVOD

RS 25-35/3-4 MM SINSKI RAZVOD

Redna stezaljka RS 35/3-4;RS 35/3-5 i RS 35/1-5 mm2 500 V, 110 °C za otežane uslove rada   Radi se u dve osnovne verzije: - Kao prolazna stezaljka sa ulazom 35 mm2 i izlazom 35 mm2. ..

RS 25-35/1-5 SINSKI RAZVOD

RS 25-35/1-5 SINSKI RAZVOD

Redna stezaljka RS 35/3-4;RS 35/3-5 i RS 35/1-5 mm2 500 V, 110 °C za otežane uslove rada   Radi se u dve osnovne verzije: - Kao prolazna stezaljka sa ulazom 35 mm2 i izlazom 35 mm2. ..

RSO 16-20A-D

RSO 16-20A-D

Redna strujna stezaljka RSO 16/20 A je karakteristična po tome što u svom kućištu ima ugraden cilindričan osigurač standardnih dimenzija (fi 5 х 20). RSO 16/20A-D sa osiguračem i ugradenom LED-dio..

RS 35/2X16

RS 35/2X16

Namena stezaljki tipa RS i RSB/35 nema nikakva ograničenja u smislu napojne stezaljke za sve vrste bilo industrijskih ormana ili bilo koje vrste opreme koja sadrži napajanje električne energije. &..

RSB 35/2X16

RSB 35/2X16

Prvenstveno, prednost i namena rednih stezaljki tipa RSB/35 je mogućnost blombiranja putem poklopca u ormanima mernih mesta u niskogradji od dva do šest brojila.   – Namena stezaljki tipa..

Prikazano 65 do 80 od 722 (46 Pages )