Kablovi
Prikazano 129 do 144 od 332 (21 Pages )
PPOO 5X4   PODZEMNI

PPOO 5X4 PODZEMNI

JUS N.C3.220/75 Nazivni napon: 0,6/1 kV Provodnik: žica ili uže od mekog odžarenog bakra. Izolacija: bešavni sloj PVC mase. Jezgro kabla: žile použene. Preko použenih žila sloj od nevu..

PPOO 5X6   PODZEMNI

PPOO 5X6 PODZEMNI

JUS N.C3.220/75 Nazivni napon: 0,6/1 kV Provodnik: žica ili uže od mekog odžarenog bakra. Izolacija: bešavni sloj PVC mase. Jezgro kabla: žile použene. Preko použenih žila sloj od nevu..

SKS 2X16  SAMONOSECI

SKS 2X16 SAMONOSECI

Samonosivi kablovski snop sa nosećim užetom / bez nosećeg užeta Standard: Interni standard/ SRPS N.C5.250 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne -20C do +90C; pri polaganju 0C do..

SKS 4X16  SAMONOSECI

SKS 4X16 SAMONOSECI

Samonosivi kablovski snop sa nosećim užetom / bez nosećeg užeta Standard: Interni standard/ SRPS N.C5.250 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne -20C do +90C; pri polaganju 0C do..

SKS 4X25 SAMONOSEĆI

SKS 4X25 SAMONOSEĆI

Samonosivi kablovski snop sa nosećim užetom / bez nosećeg užeta Standard: Interni standard/ SRPS N.C5.250 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne -20C do +90C; pri polaganju 0C do..

GF-16 KABL ZA VARENJE

GF-16 KABL ZA VARENJE

Provodnik sa izolacijom od gume Standard: DIN VDE 0282-6 Nazivni napon: 100 V Opseg temperature: radne -20C do +90C; pri polaganju 0C do +50C Bakarni provodnik klase 5 Separator tr..

GF-25 KABL ZA VARENJE

GF-25 KABL ZA VARENJE

Provodnik sa izolacijom od gume Standard: DIN VDE 0282-6 Nazivni napon: 100 V Opseg temperature: radne -20C do +90C; pri polaganju 0C do +50C Bakarni provodnik klase 5 Separator tr..

GF-35 KABL ZA VARENJE

GF-35 KABL ZA VARENJE

Provodnik sa izolacijom od gume Standard: DIN VDE 0282-6 Nazivni napon: 100 V Opseg temperature: radne -20C do +90C; pri polaganju 0C do +50C Bakarni provodnik klase 5 Separator tr..

GF-50 KABL ZA VARENJE

GF-50 KABL ZA VARENJE

Provodnik sa izolacijom od gume Standard: DIN VDE 0282-6 Nazivni napon: 100 V Opseg temperature: radne -20C do +90C; pri polaganju 0C do +50C Bakarni provodnik klase 5 Separator tr..

GF-70 KABL ZA VARENJE

GF-70 KABL ZA VARENJE

Provodnik sa izolacijom od gume Standard: DIN VDE 0282-6 Nazivni napon: 100 V Opseg temperature: radne -20C do +90C; pri polaganju 0C do +50C Bakarni provodnik klase 5 Separator tr..

H07RN-F 2x1

H07RN-F 2x1

Kabl sa izolacijom i plaštom od gumeStandard: DIN VDE 0282-4Nazivni napon: 450/750 VOpseg temperature: radne -20 °C do +60 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °CZa priključak prenosnih trošila namenjenih za..

H07RN-F 3X1.5

H07RN-F 3X1.5

Kabl sa izolacijom i plaštom od gumeStandard: DIN VDE 0282-4Nazivni napon: 450/750 VOpseg temperature: radne -20 °C do +60 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °CZa priključak prenosnih trošila namenjenih za..

HO7RN-F 3X2.5

HO7RN-F 3X2.5

Kabl sa izolacijom i plaštom od gumeStandard: DIN VDE 0282-4Nazivni napon: 450/750 VOpseg temperature: radne -20C do +60C; pri polaganju 0C do +50CBakarni provodnik klase 1 ili 5Izolacija od etilen-pr..

HO7RN-F 4X1.5

HO7RN-F 4X1.5

Kabl sa izolacijom i plaštom od gume Standard: DIN VDE 0282-4 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +60C; pri polaganju 0C do +50C Bakarni provodnik klase 1 ili 5 ..

HO7RN-F 4X2.5

HO7RN-F 4X2.5

Kabl sa izolacijom i plaštom od gume Standard: DIN VDE 0282-4 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +60C; pri polaganju 0C do +50C Bakarni provodnik klase 1 ili 5 ..

HO7RN-F 4X4

HO7RN-F 4X4

Kabl sa izolacijom i plaštom od gume Standard: DIN VDE 0282-4 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +60C; pri polaganju 0C do +50C Bakarni provodnik klase 1 ili 5 ..

Prikazano 129 do 144 od 332 (21 Pages )