Kablovi

Cena za kablove je prikazana po dužnom metru, sem ako u njihovom opisu nije naznačeno drugačije


Prikazano 1 do 16 od 356 (23 Pages )
PP/R 2X1.5

PP/R 2X1.5

JUS N.C3.230 Nazivni napon: 380V Ispitni napon: 2000V Nekalaisani bakarni provodnik izolovan bešavnim slojem PVC mase.  Žile su postavljene paralelno u jednoj ravni i ob..

PP/R 3X1.5

PP/R 3X1.5

JUS N.C3.230 Nazivni napon: 380V Ispitni napon: 2000V Nekalaisani bakarni provodnik izolovan bešavnim slojem PVC mase.  Žile su postavljene paralelno u jednoj ravni i oblo..

PP/R 3X2.5

PP/R 3X2.5

JUS N.C3.230 Nazivni napon: 380V Ispitni napon: 2000V Nekalaisani bakarni provodnik izolovan bešavnim slojem PVC mase.  Žile su postavljene paralelno u jednoj ravn..

PP/Y 2X1.5

PP/Y 2X1.5

JUS N.C3.220 Nazivni napon: 500V Ispitni napon : 2000V Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase.  Dve ili više žila su pružene zajedno.  ..

PP/Y 3X1.5

PP/Y 3X1.5

JUS N.C3.220 Nazivni napon: 500V Ispitni napon : 2000V Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase.  Dve ili više žila su pružene zajedno.  ..

PP/Y 3X2.5

PP/Y 3X2.5

JUS N.C3.220 Nazivni napon: 500V Ispitni napon : 2000V Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase.  Dve ili više žila su pružene zajedno.  ..

PP/Y 3X4

PP/Y 3X4

JUS N.C3.220Nazivni napon: 500VIspitni napon : 2000VNekalajisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase. Dve ili više žila su pružene zajedno. Jezgro je ispunjeno nevulkanizira..

PP/Y 4X1.5

PP/Y 4X1.5

JUS N.C3.220 Nazivni napon: 500V Ispitni napon : 2000V Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase.  Dve ili više žila su použene zajedno.  ..

PP/Y 5X1.5

PP/Y 5X1.5

JUS N.C3.220 Nazivni napon: 500V Ispitni napon : 2000V Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase.  Dve ili više žila su použene zajedno.  ..

PP/Y 5X2.5

PP/Y 5X2.5

JUS N.C3.220 Nazivni napon: 500V Ispitni napon : 2000V Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase.  Dve ili više žila su použene zajedno.  ..

PP/Y 5X4

PP/Y 5X4

JUS N.C3.220 Nazivni napon: 500V Ispitni napon : 2000V Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase.  Dve ili više žila su použene zajedno.  ..

PP/Y 5X6

PP/Y 5X6

JUS N.C3.220 Nazivni napon: 500V Ispitni napon : 2000V Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase.  Dve ili više žila su použene zajedno.  ..

PP/Y 5X10

PP/Y 5X10

JUS N.C3.220 Nazivni napon: 500V Ispitni napon : 2000V Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase.  Dve ili više žila su použene zajedno.  ..

P-1.5 CRNA

P-1.5 CRNA

JUS N.C3.200 Nazivni napon: 1000V Ispitni napon: 2000V Nakalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase. U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti ..

P-1.5 PLAVA

P-1.5 PLAVA

JUS N.C3.200 Nazivni napon: 1000V Ispitni napon: 2000V Nakalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase. U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti ..

P-1.5 BRAON

P-1.5 BRAON

JUS N.C3.200 Nazivni napon: 1000V Ispitni napon: 2000V Nakalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase. U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti ..

Prikazano 1 do 16 od 356 (23 Pages )