Merni instrumenti


Prikazano 1 do 16 od 64 (4 Pages )
MONOFAZNO BROJILO SA UKLOPNIM SATOM 40A DVOTARIFNO...

MONOFAZNO BROJILO SA UKLOPNIM SATOM 40A DVOTARIFNO...

DB2M je monofazno dvotarifno digitalno brojilo aktivne energije klase 1 ili 2 namenjeno za dvožično direktno priključenje kod merenja električne energije u domaćinstvu i industriji. Naponski i str..

MONOFAZNO BROJILO 10-40A DVOTARIFNO ENEL

MONOFAZNO BROJILO 10-40A DVOTARIFNO ENEL

DB2M je monofazno dvotarifno digitalno brojilo aktivne energije klase 1 ili 2 namenjeno za dvožično direktno priključenje kod merenja električne energije u domaćinstvu i industriji. Naponski i str..

UKLOPNI SAT MS1A MALI ENEL

UKLOPNI SAT MS1A MALI ENEL

Sedmodnevni program uklapanja tarife u 42 tacke Jednodnevni program uklapanja u 6 tacaka Godisnji program uklapanja rasvete po astronomskom kalendaru Jedno rele na kanalu A Opticki por..

UKLOPNI SAT MS1 VELIKI ENEL

UKLOPNI SAT MS1 VELIKI ENEL

MS1 trokanalni digitalni uklopni casovnik   Tri vremenska programa za ukljucenja/iskljucenja Tri nezavisna izlazna kanala/relea Rucno programiranje Opticki port IEC 61107 drug..

UKLOPNI SAT MS1-A ENEL ZA JAVNU RASVETU

UKLOPNI SAT MS1-A ENEL ZA JAVNU RASVETU

Trokanalni uklopni casovnik MS1Tri vremenska programa ukljucenja/iskljucenjaTri nezavisna izlazna kanala/releaRucno programiranjeOpticki port IEC 61107 za masinsko programiranjeLCD indikacija u radu i..

BROJILO DB2US 5-60A DLMS/SR ENEL

BROJILO DB2US 5-60A DLMS/SR ENEL

DIREKTNO TROFAZNO BROJILO Direktno trofazno brojilo DB2 meri aktivnu energiju u klasi 1,2 i maksimum srednje 15-minutne aktivne snage u klasi 1, u sistemu sa četiri provodnika u direktnoj vezi s..

ISPITNI SET MERNE GRUPE SMG-1
STRUJNI REDUKTOR  50/5A

STRUJNI REDUKTOR 50/5A

..

STRUJNI REDUKTOR  75/5A

STRUJNI REDUKTOR 75/5A

..

STRUJNI REDUKTOR 100/5A

STRUJNI REDUKTOR 100/5A

..

STRUJNI REDUKTOR 150/5A

STRUJNI REDUKTOR 150/5A

..

STRUJNI REDUKTOR 200/5A

STRUJNI REDUKTOR 200/5A

..

STRUJNI REDUKTOR 250/5A

STRUJNI REDUKTOR 250/5A

..

STRUJNI REDUKTOR 300/5A

STRUJNI REDUKTOR 300/5A

..

STRUJNI REDUKTOR 400/5A

STRUJNI REDUKTOR 400/5A

..

AMPERMETAR 72X72 0-10A AC

AMPERMETAR 72X72 0-10A AC

AC Ampermetar 0 - 10A Direktni Ulaz Pouzdan analogni industrijski panelmetar jednostavan za instalaciju i korišćenje...

Prikazano 1 do 16 od 64 (4 Pages )