Papučice, hilzne i čaure


Prikazano 1 do 16 od 126 (8 Pages )
BUKSNA CELICNA

BUKSNA CELICNA

..

CAURA CU  6MM

CAURA CU 6MM

Izrađene su od elektrolitičkog bakra a površina cinkovana. Koriste se za nastavljanje bakarnih provodnika istog preseka šestougaonim presovanjem, spoj prema SRPS N.F4.101. Duzina: 25mm Pre..

CAURA CU 10MM

CAURA CU 10MM

Izrađene su od elektrolitičkog bakra a površina cinkovana. Koriste se za nastavljanje bakarnih provodnika istog preseka šestougaonim presovanjem, spoj prema SRPS N.F4.101. Duzina: 35 mm Pr..

CAURA CU 16MM

CAURA CU 16MM

Izrađene su od elektrolitičkog bakra a površina cinkovana. Koriste se za nastavljanje bakarnih provodnika istog preseka šestougaonim presovanjem, spoj prema SRPS N.F4.101. Duzina: 45 mm Pr..

CAURA CU 25MM

CAURA CU 25MM

Izrađene su od elektrolitičkog bakra a površina cinkovana. Koriste se za nastavljanje bakarnih provodnika istog preseka šestougaonim presovanjem, spoj prema SRPS N.F4.101. Duzina: 45 mm Pr..

CAURA CU 35MM

CAURA CU 35MM

Izrađene su od elektrolitičkog bakra a površina cinkovana. Koriste se za nastavljanje bakarnih provodnika istog preseka šestougaonim presovanjem, spoj prema SRPS N.F4.101. Duzina: 45 mm Pr..

CAURA CU 70MM

CAURA CU 70MM

Izrađene su od elektrolitičkog bakra a površina cinkovana. Koriste se za nastavljanje bakarnih provodnika istog preseka šestougaonim presovanjem, spoj prema SRPS N.F4.101. Duzina: 62 mm Pr..

CAURA AL 16MM

CAURA AL 16MM

Koriste se za spajanje Al provodnika istog preseka, metodom šestougaonog presovanja, spoj prema SRPS N.F4.101.   Duzina: 55 mm..

CAURA AL 25MM

CAURA AL 25MM

Koriste se za spajanje Al provodnika istog preseka, metodom šestougaonog presovanja, spoj prema SRPS N.F4.101.   Duzina: 55 mm..

CAURA AL 35MM

CAURA AL 35MM

Koriste se za spajanje Al provodnika istog preseka, metodom šestougaonog presovanja, spoj prema SRPS N.F4.101.   Duzina: 60 mm..

CAURA AL 50MM

CAURA AL 50MM

Koriste se za spajanje Al provodnika istog preseka, metodom šestougaonog presovanja, spoj prema SRPS N.F4.101.   Duzina: 66 mm..

CAURA AL 70MM

CAURA AL 70MM

Koriste se za spajanje Al provodnika istog preseka, metodom šestougaonog presovanja, spoj prema SRPS N.F4.101.   Duzina: 75 mm..

CAURA AL 95MM

CAURA AL 95MM

Koriste se za spajanje Al provodnika istog preseka, metodom šestougaonog presovanja, spoj prema SRPS N.F4.101.   Duzina: 95 mm..

CAURA AL 120MM

CAURA AL 120MM

Koriste se za spajanje Al provodnika istog preseka, metodom šestougaonog presovanja, spoj prema SRPS N.F4.101.   Duzina: 105 mm..

CAURA AL 150MM

CAURA AL 150MM

Koriste se za spajanje Al provodnika istog preseka, metodom šestougaonog presovanja, spoj prema SRPS N.F4.101.   Duzina: 120 mm..

CAURA AL 240MM

CAURA AL 240MM

Koriste se za spajanje Al provodnika istog preseka, metodom šestougaonog presovanja, spoj prema SRPS N.F4.101. Duzina: 85 mm..

Prikazano 1 do 16 od 126 (8 Pages )