Apator

Prikazano 33 do 48 od 69 (5 Pages )
GS 16-1428U (220-380V) APATOR
GS 16-125U APATOR

GS 16-125U APATOR

Naznacena struja prekidanja: 16 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D1: 57 mm D2: 4.3 mm ..

GS 16-521U APARAT ZA VARENJE

GS 16-521U APARAT ZA VARENJE

Naznacena struja prekidanja: 16 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D1=57 mm D2=4.3 mm A=..

GS 16-53U (102 3FAZE) APATOR

GS 16-53U (102 3FAZE) APATOR

Naznacena struja prekidanja: 16 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D1=57 mm D2=4.3 mm A=..

GS 16-53PK (102 U KUCISTU 3FAZE)

GS 16-53PK (102 U KUCISTU 3FAZE)

Naznacena struja prekidanja: 16 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D=4.3 mm A1=75 mm A2=..

GS 16-66U APATOR

GS 16-66U APATOR

Naznacena struja prekidanja: 16 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D1=57 mm D2=4.3 mm A=..

GS 16-87U

GS 16-87U

Naznacena struja prekidanja: 16 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D1=57 mm D2=4.3 mm A=..

GS 16-90U (01 1FAZA) APATOR

GS 16-90U (01 1FAZA) APATOR

Naznacena struja prekidanja: 16 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D1=57 mm D2=4.3 mm A=..

GS 16-90PK (01 1FAZA) U KUĆIŠTU

GS 16-90PK (01 1FAZA) U KUĆIŠTU

Naznacena struja prekidanja: 16 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D=4.3 mm A1=75 mm A2=..

GS 25-11U PROM.SMERA APATOR

GS 25-11U PROM.SMERA APATOR

Naznacena struja prekidanja: 16 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D1=57 mm D2=4.3 mm A=..

GS 25-10U (01 3FAZE) APATOR

GS 25-10U (01 3FAZE) APATOR

Naznacena struja prekidanja: 25 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D1=57 mm D2=4.3 mm A=..

GS 25-10PK U KUCISTU (01 3FAZE)

GS 25-10PK U KUCISTU (01 3FAZE)

Naznacena struja prekidanja: 25 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D=4.3 mm A1=75 mm A2=..

GS 25-12PK U KUCISTU (ZVE-TRO)

GS 25-12PK U KUCISTU (ZVE-TRO)

Naznacena struja prekidanja: 25 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D=4.3 mm A1=75 mm A2=..

GS 25-1428U (220-380V) APATOR

GS 25-1428U (220-380V) APATOR

Naznacena struja prekidanja: 25 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D1=57 mm D2=4.3 mm A=..

GS 25-11PK U KUCISTU

GS 25-11PK U KUCISTU

Naznacena struja prekidanja: 25 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D=4.3 mm A1=75 mm A2=..

GS 25-521-U APARAT ZA VARENJE

GS 25-521-U APARAT ZA VARENJE

Naznacena struja prekidanja: 25 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D1=57 mm D2=4.3 mm A=..

Prikazano 33 do 48 od 69 (5 Pages )