Apator

Prikazano 49 do 64 od 70 (5 Pages )
GS 25-53PK (102 U KUCISTU) APATO

GS 25-53PK (102 U KUCISTU) APATO

Naznacena struja prekidanja: 25 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D=4.3 mm A1=75 mm A2=..

GS 25-75U (102 4FAZE)

GS 25-75U (102 4FAZE)

Naznacena struja prekidanja: 25 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D1=57 mm D2=4.3 mm A=..

GS 25-75PK APATOR

GS 25-75PK APATOR

Naznacena struja prekidanja: 25 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D=4.3 mm A1=75 mm A2=..

GS 25-90U (01 1FAZA) APATOR

GS 25-90U (01 1FAZA) APATOR

Naznacena struja prekidanja: 25 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D1=57 mm D2=4.3 mm A=..

GS 25-90PK (01 1FAZA)U KUCISTU

GS 25-90PK (01 1FAZA)U KUCISTU

Naznacena struja prekidanja: 25 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 4 kV Vijak kontakta: M4 Maksimalni precnik provodnika: 2x4 mm² D=4.3 mm A1=75 mm A2=..

GS 40-10U (01 3FAZE)

GS 40-10U (01 3FAZE)

Naznacena struja prekidanja: 40 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 6 kV Vijak kontakta: M5 Maksimalni precnik provodnika: 2x10 mm² D1=80 mm D2=5.3 mm A..

GS 40-10PK U KUCISTU APATOR

GS 40-10PK U KUCISTU APATOR

Naznacena struja prekidanja: 40 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 6 kV Vijak kontakta: M5 Maksimalni precnik provodnika: 2x10 mm² D=5.3 mm A1=109 mm A..

GS 40-12U (ZVEZDA-TROUGAO) APATO

GS 40-12U (ZVEZDA-TROUGAO) APATO

Naznacena struja prekidanja: 40 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 6 kV Vijak kontakta: M5 Maksimalni precnik provodnika: 2x10 mm² D1=80 mm D2=5.3 mm A..

GS 40-12PK U KUCISTU (ZVE-TRO)

GS 40-12PK U KUCISTU (ZVE-TRO)

Naznacena struja prekidanja: 40 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 6 kV Vijak kontakta: M5 Maksimalni precnik provodnika: 2x10 mm² D=5.3 mm A1=109 mm A..

GS 40-53U (102 3FAZE) APATOR

GS 40-53U (102 3FAZE) APATOR

Naznacena struja prekidanja: 40 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 6 kV Vijak kontakta: M5 Maksimalni precnik provodnika: 2x10 mm² D1=80 mm D2=5.3 mm A..

GS 40-53PK U KUCIŠTU (102 3FAZE)

GS 40-53PK U KUCIŠTU (102 3FAZE)

Naznacena struja prekidanja: 40 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 6 kV Vijak kontakta: M5 Maksimalni precnik provodnika: 2x10 mm² D=5.3 mm A1=109 mm A..

GS 40-11U PROMENA SMERA APATOR

GS 40-11U PROMENA SMERA APATOR

Naznacena struja prekidanja: 40 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 6 kV Vijak kontakta: M5 Maksimalni precnik provodnika: 2x10 mm² D1=80 mm D2=5.3 mm A..

GS 40-11PK PROMENA SMERA APATOR

GS 40-11PK PROMENA SMERA APATOR

Naznacena struja prekidanja: 40 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 6 kV Vijak kontakta: M5 Maksimalni precnik provodnika: 2x10 mm² D=5.3 mm A1=109 mm A..

GS 63-10U (01 3FAZE) APATOR

GS 63-10U (01 3FAZE) APATOR

Naznacena struja prekidanja: 63 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 6 kV Vijak kontakta: M5 Maksimalni precnik provodnika: 2x10 mm² D1=80 mm D2=5.3 mm A..

GS 63-10PK U KUCISTU (01 3FAZE)

GS 63-10PK U KUCISTU (01 3FAZE)

Naznacena struja prekidanja: 63 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 6 kV Vijak kontakta: M5 Maksimalni precnik provodnika: 2x10 mm² D=5.3 mm A1=109 mm A..

GS 63-12U (ZVEZDA TROUGAO)APATOR

GS 63-12U (ZVEZDA TROUGAO)APATOR

Naznacena struja prekidanja: 63 A Naznaceni napon izolacije: 690 V Nazivni napon udara: 6 kV Vijak kontakta: M5 Maksimalni precnik provodnika: 2x10 mm² D1=80 mm D2=5.3 mm A..

Prikazano 49 do 64 od 70 (5 Pages )